แหวนเพชร


  • เทคนิคการเลือกซื้อแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน และการเลือกซื้อเพชร
  • สิ่งสำคัญในการเลือกซื้อแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน อันดับแรกคือ การเลือกซื้อเพชรเม็ดกลาง ซึ่งเทคนิคในการเลือกซื้อเพชร มี 4 คุณลักษณะพื้นฐานในการแบ่งคุณสมบัติ (ตามหลัก 4Cs) ดังนี้
    1.clarity : ความสะอาดบริสุทธิ์ของเพชร
  • เพชรเป็นอัญมณีที่เกิดเองตามธรรมชาติภายใต้สภาวะที่กดดันและอุณหภูมิที่สูงมากจึงยากที่จะพบเพชรที่มีความบริสุทธิ์สูง ที่ไม่มีลักษณะจำเพาะภายนอกหรือมลทินภายในและร่ิองรายแตกร้าวใดๆ บนอยู่ ดังนั้นเพชรที่บริสุทธิ์ไร้ตำหนิใดๆ (IF หรือ Intemally Flawless) จึงหาได้ยากและราคาสูงมาก
  • Tip : โดยทั่วไปเพชรที่คู่บ่าวสาวใช้สำหรับเป็นแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน จะอยู่ในช่วง IF-VS2 ซึ่งจะหายากกว่าเกรดที่ต่ำกว่านี้และเหมาะแก่การเก็บเป็นทรัพย์สินระยะยาว แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละคู่

 123 NEXT   

Copyright@2010 STD Design Co.,Ltd. All right reserved.

รับทำ seoNo back link