แหวนเพชร


  • 3. Color : สีของเพชร
  • เพชรที่ได้รับความนิยมสำหรับเป็นแหวนหมั้น แหวนแต่งงานมากที่สุดคือ เพชรสีขาว เพชรสีขาวแบ่งระดับสสีได้ตั้งแต่ DถึงZ หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า น้ำ โดยสี D เทียบเท่าน้ำ 100
  • Tip : โดยทั่วไปสีของเพชรที่นำมาใช้ในการทำแหวนหมั้น แหวนแต่งงานมักอยู่ในช่วงน้ำ 100-96 (สีD-H) ถ้าต่ำกว่านี้เพชรจะมีสีติดเหลือง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบปรมาณของแต่ละคู่
  • 4. Carat : น้ำหนักของเพชร
  • น้ำหนักของเพชรมีหน่วยเป็นกะรัต 1 กะรัต = 100 สตางค์ = 0.2 กรัม
  • นอกเหนือจาก 4Cs แล้ว เทคนิคเล็กๆน้อยๆที่หลายคู่ให้ความสัมคัญในการซื้อเพชร คือ คุณสมบัติต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบเซอร์ (Certification) เช่น
  • Fluorescence
  • Girdle
  • Culet

  BACK12 34 NEXT  

Copyright@2010 STD Design Co.,Ltd. All right reserved.

รับทำ seoNo back link